Porady prawne

Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno dla osób fizycznych, jak również firm w zakresie:
- prawa cywilnego,
- prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym prawo spadkowe),
- prawa handlowego i gospodarczego,
- prawa zamówień publicznych, 
- prawa finansowego i podatkowego,
- prawa administracyjnego,
- prawa pracy,
- prawa konsumenckiego,
- prawa ochrony danych osobowych (RODO).

Biuro zajmuje się udzielaniem porad i konsultacji prawnych, opracowywaniem wzorów wezwań, wniosków, pozwów, skarg, odwołań, zażaleń, apelacji i innych pism procesowych, sporządzaniem umów gospodarczych, obsługą należności i odszkodowań oraz windykacją.

Doradztwo biznesowe i gospdoarcze

Zajmujemy się również profesjonalnym doradztwem biznesowym w zakresie:
- optymalizacji modelu biznesowego firmy i reorganizacji przedsiębiorstwa,
- tworzenia planów biznesowych - oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz optymalizacji struktury finansowania,
- analizy efektywności, analizy ekonomicznej i finansowej,
- audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem,
- doskonalenia systemów organizacyjno-zarządczych,  
- wyboru formy finansowania oraz doradztwa finansowego. 

Biuro prowadzi także szkolenia dla firm z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, podatkowego, prawa ochrony danych osobowych i praw konsumentów, jak również z zakresu psychologii biznesu, w tym efektywnego zarządzania, pozyskiwania klientów i budowania relacji biznesowych. Ponadto pomagamy przeprowadzić proces negocjacji handlowych i gospodarczych.

Doradztwo personalne

W ramach doradztwa personalnego oferujemy pomoc dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Proponujemy wsparcie przy redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) z wykorzystaniem najnowszych technik, jak również przygotowujemy do rozmów kwalifikacyjnych. Wspieramy przedsiębiorców przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Biuro organizuje również szkolenia z zakresu motywacji, autoprezentacji i negocjacji oraz zarządzania pracą.

Kadry, płace i podatki

Biuro świadczy pomoc przy organizacji struktury kadrowej przedsiębiorstwa, przygotowaniu i obsłudze dokumentacji kadrowej.


Niebawem planujemy również rozszerzyć nasze usługi o kompleksową obsługę księgową.