Zasady rozliczeń

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, dokładamy starań, aby świadczone przez nas usługi były szybkie i rzetelne, a ich cena konkurencyjna, dlatego też jesteśmy otwarci na indywidualne negocjacje cenowe. Zasady współpracy są każdorazowo ustalane z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Kancelarię w oparciu o jeden z poniższych systemów:

Success fee.
Wynagrodzenie ustalane jako prowizja od zakończonej, wygranej sprawy, np. prowizja w wysokości 5-10% wartości odzyskanej w drodze windykacji należności.  

Według stawek godzinowych.

Wynagrodzenie według stawek godzinowych z uwzględnieniem rzeczywistego nakładu czasu pracy Biura.

Jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe.
Jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe za konkretną sprawę, z uwzględnieniem przewidywanego nakładu czasu pracy oraz stopnia złożoności sprawy.

Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.
Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku stałej obsługi, z uwzględnieniem ustalonego zakresu świadczonych usług.

Ceny jednorazowych porad prawnych oraz przygotowywania pism procesowych rozpoczynają się już od 50 zł i uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy.

Opłaty za doradztwo biznesowe, gospodarcze, finansowe, personalne, negocjacje biznesowe ustalamy indywidualne w zależności od złożoności świadczonej usługi.

Szkolenia organizowane są w ramach indywidualnych uzgodnień.